SZÉCHENYI 2020

Út- és vízépítési elemek

Mederburkoló elemek

Az FF jelű Mederburkoló elemek csapadékvíz elvezető- és öntözőcsatornák burkolására gyártott, könnyített vasalással készülő vasbeton elemek, amelyek különféle fenékszélességgel, ezen belül különböző rézsűszöggel rendelhetőek. A mederburkoló elemek keresztmetszete trapézszelvény kialakítású. A jelölésben a fenékszélességet, az oldalfalak hosszát, illetve az oldalak dőlésarányát adjuk meg. A szériagyártmányok mellett lehetőség van egyedi igények szerinti kialakítású mederburkoló elemek gyártására is.

A mederburkoló elemek alkalmazásával lehetővé válik

 1. a meder esztétikus kialakítása,
 2. a vízátfolyási paraméterek állandósítása,
 3. a vízzáróság biztosítása,
 4. a karbantartási munkák gazdaságos elvégezhetősége,
 5. és más, a medret érő rongálási és eróziós hatások elleni védekezés.

A méretezett vasalással gyártott elemek az MSZ 4798-1:2004 szabvány által meghatározott minőségű betonból, az alkalmazás környezet kitéti osztályainak megfelelően kialakított receptúrával készülnek.

I. Út- és vízépítési elemek

1. Mederburkoló elemek, folyókák és fedlapok

Megnevezés Gyártott méretek (h x sz x m, cm-ben) Súly
FF 20/20 Mederburkoló elem 1:1 rézsüvel 200 x 20/68,4 x 14 220 kg
FF 20/40 Mederburkoló elem 1:1 rézsüvel  200 x 20/76,6 x 28 350 kg
FF 40/40 Mederburkoló elem 1:1 rézsüvel  200 x 40/96,6 x 28 430 kg
FF 40/40 Mederburkoló elem 2:1 rézsüvel  200 x 40/75,8 x 35 440 kg
FF 40/40 Mederburkoló elem 1:1,5 rézsüvel 200 x 40/106,6 x 22 430 kg
FF 60/50 Mederburkoló elem 1:1 rézsüvel 100 x 60/131 x 35,5 400 kg
FF 60/50 Mederburkoló elem 1:1,5 rézsüvel 100 x 60/143,2 x 27,7 400 kg
FF 60/70 Mederburkoló elem 1:1 rézsüvel 100 x 60/158,8 x 49,5 490 kg
FF 60/70 Mederburkoló elem 1:1,5 rézsüvel 100 x 60/176,8 x 39 500 kg
FF 80/115 Mederburkoló elem 1:1 rézsüvel  100 x 80/243,2 x 84,3 800 kg
FF 100/105/205 Mederburkoló elem 2:1 részüvel 200 x 100/205 x 105 2320 kg
FF 100/125/225 mederburkoló elem 2:1 rézsüvel 200 x 100/225 x 125 2495 kg
Folyóka elem 100 x 40 x 40 225 kg
Folyóka fedlap 100 x 40 x 7    75 kg
Folyóka fedlap (felül beömlő) 100 x 40 x 7    70 kg
Trapéz szelvényű folyóka 200 x 66 x 32 336 kg
Trapéz szelvényű folyóka 100 x 100 x 45 270 kg

Megjegyzés:

Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.

FF/20/20 Mederburkoló elem1:1 részüvel FF 40/40 Mederburkoló elem 2:1 részüvel

 

Mederelemek

Az FM jelű Mederelemek belterületi csatornák burkolására használt, különböző – 5 tonna, 10 tonna, és 20 tonna, illetve „A” közúti - tengelyterhelési paraméterre méretezett vasbeton termékek. A nagyobb igénybevételekre méretezett elemek vasalt bordamerevítéssel készülnek. A mederelemek funkciótól függő lefedésére a cég választékában szereplő méretezett fedlapokkal van lehetőség. A mederelemek átereszként történő beépítésére, két megoldás választható:
A bordás mederelemeket a helyszínen készülő, méretezett „megtámasztó” betonozással kell megerősíteni, vagy Az elemeket kimondottan átereszként történő beépítésre méretezett vasalással és szerkezeti
kialakítással kell megrendelni.
A mederelemek jelölése a belső fenékszélességgel, a belső vízátfolyási magassággal és a felső nyílásszélességgel történik. Az elemek tokos illeszkedésűek, jellemző hosszméretük 2,0 m. A szériagyártmányok mellett lehetőség van egyedi igények szerinti kialakítású elemek megrendelésére, mint pl. csökkentett magasságú elemek, extra könnyített vasalású elemek, átereszelemek, támfalas elemek, stb. A méretezett vasalással gyártott elemek az MSZ 4798-1:2004 szabvány által meghatározott minőségű betonból, az alkalmazás környezet kitéti osztályainak megfelelően kialakított receptúrával
készülnek.

2.1 Mederelemek és fedlapjaik 

Megnevezés

Gyártott méretek 
(h x sz x m, cm-ben)

Súly
Mederelem 150 x7 4 x 52 670 kg
Mederelem közúti terhelésre 150 x 74 x 52 710 kg
Mederelem fedlap 150 x 74 x 12 360 kg
Mederelem fedlap közúti terhelésre 150 x 74 x 12 380 kg
Víznyelőrácsos fedlap közúti terhelésre 150 x 74 x 12 360 kg

 

Mederelem fedlappal és Folyóka elem felül beömlő fedlappal

 

Fedlapok

Az FMF jelű Fedlapokat elsősorban az FM típusú Mederelemek lefedésére használjuk.

A fedlapokat 12-17 cm vastagságban, 1 m-es, illetve jellemzően 2 m-es hosszban gyártjuk, és megrendelhetőek 5 tonna, 10 tonna és 20 tonna, illetve „A” közúti-tengelyterhelésű változatban. Átereszként használt mederelemek lefedésére növelt szélességű fedlapokat ajánlunk, az esősítő betonozáson történő felfekvés biztosítására.

A fedlapok jelölésére a lefedett mederelem belső fenékszélességi adatát használjuk. (pl.: az FMF 30 Fedlap az FM 30/40/50 Mederelemhez alkalmazható)

A méretezett vasalással gyártott elemek az MSZ 4798-1:2004 szabvány által meghatározott minőségű betonból, az alkalmazás környezet kitéti osztályainak megfelelően kialakított receptúrával készülnek.

 

FM 30/40/50 Mederelem és FMF 30 Fedlap

 

Szikkasztó elemek

Az FMSZ jelű Szikkasztó elemek az FM típusú Mederelemek üregelt fallal gyártott változatai. E Szikkasztó elemeket olyan gyűjtőárkok esetén használjuk, ahol nincs mód a csapadékvíz elvezetésére, így azt elszikkasztják.

Az elemek jellemző méretei, csatlakoztatása, beépítése megegyező az FM mederelemekkel.

A Szikkasztó elemek egyaránt alkalmazhatóak fedett és nyitott mederburkolásra.

2.2 FM Mederelemek és fedlapjaik, szikkasztó elemek 

Megnevezés Gyártott méretek  Súly
(h x sz x m, cm-ben)
FM 20/30/30 Mederelem 200 x 20/30 x 30 370 kg
FMV 20/30/30 BN Mederelem - szálerősítéses 235 x 20/30 x 30 222 kg
FMF 20 Fedlap 100 v. 200 x 42 x 11,5 110 kg v. 220 kg
FM 30/40/50 Mederelem 200 x 30/50 x 40 480 kg
FMV 30/40/50 BN Mederelem - szálerősítéses 235 x 30/50 x 40 327 kg
FMF 30 Fedlap 100 v. 200 x 62 x 11,5 165 kg v. 330 kg
FM 40/50/70 Mederelem 200 x 40/70 x 50 750 kg
FMV 40/50/70 Mederelem- szálerősítéses 235 x 40/70 x 50 457 kg
FMF 40 Fedlap 100 v. 200 x 84 x11,5 225 kg v. 460 kg
FM 60/80/100 Mederelem 200 x 60/100 x 80 1300 kg
FMF 60 Fedlap 100 v. 200 x 116 x 11,5 320 kg v. 640 kg
FM 60/80/126 Mederelem 200 x 60/126 x 80 1280 kg
FM 60/105/142 Mederelem 200 x 60/142 x 105 2010 kg
FM 60/120/146 Mederelem 200 x 60/146 x 120 2220 kg
FM 80/105/162 Mederelem 100 x 80/162 x 105 2130 kg
FM 100/120/186 Mederelem 100 x 100/186 x 120 2430 kg
FM 120/68/176 Mederelem 200 x 120/68 x176  
FM 120/120/206 Mederelem 100 x 120/206 x 120 2575 kg
FM 150/120/236 Mederelem 100 x 200/150 x 236  
FM 150/85x220 Mederelem 200 x 150/85 x 220  
FM 200/150/290 Mederelem 100 x 200/290 x 150 2290 kg
FMSZ 30 Szikkasztó elem 200 x 30/50 x 40 410 kg
FMSZ 40 Szikkasztó elem 200 x 40/70 x 50 650 kg
Trapéz szelvényű szikkasztó 100 x 60/84 x 37 245 kg

Megjegyzés:

 • Az FM elemek jelölései és gyártott méretei a belső folyási keresztmetszet méretet jelentik.
 • A BN jelű elemek borda nélküli kialakítással szálerősítéssel készülnek.
 • Az FN elemek igény szerint 5 t, 10 t és "A" terhelési osztálynak megfelelően készülhetnek.
 • Termékeink más, vevői igény egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.

 

FM 20/30/30 Mederelem FM 30/40/50 BN Mederelem FM 60/80/100 Mederelem FM 80/105/162 Mederelem FM 30/40/50 BN Mederelem

Egyedi FM Mederelemek 

FM 20/30/30 Mederelem szögacél kerettel FM 30/40/50 Mederelem szögacél kerettel

Padkafolyókák

Az FP jelű Padkafolyókák rendeltetése, hogy a közlekedési utakról összegyűlt felszíni vizeket a gyűjtővezetékekbe, árkokba elvezesse. Alkalmazásuk jellemzően olyan helyen történik, ahol a felszíni vízelvezetési megoldás mellett követelmény, hogy azokon járművekkel keresztül tudjanak haladni.

Az FP jelű padkafolyókák sík alsó felülettel és íves vagy törtvonalú mederfelülettel rendelkeznek. Az elemek tompa illeszkedéssel ütköznek, amely hézagot beépítéskor elasztikus habarccsal ki kell
önteni. Az elemek jelölése az elem szélességét, vastagságát, és hosszát jelenti, kiegészítve a mederfelület íves, vagy törtvonalú formájával.

A Padkafolyókák teherbírás szempontjából gépjárművel átjárható, illetve gépjárművel nem átjárható változatban készülnek. Ezek mellett lehetőség van egyedi teherbírású, és méretű változat rendelésére is.

Az elemhossz jellemzően 2 m, de igény szerint 50 cm-es, illetve 1 m-es folyókaelem is rendelhető. A méretezett vasalással gyártott elemek az MSZ 4798-1:2004 szabvány által meghatározott minőségű betonból, az alkalmazás környezet kitéti osztályainak megfelelően kialakított receptúrával
készülnek.

 

Megnevezés Gyártott méretek 
(h x sz x m, cm-ben)
Súly
FP 40/10/40 Padkafolyóka - íves 40 x 10 x 40 32 kg
FP 50/10/50 Padkafolyóka - íves 50 x 10 x 50 46 kg
FP 40/15/100 v. 200 Padkafolyóka - tört  40 x 15 x 100 v. 200 120 kg v. 240 kg
FP 40/15/100 v. 200 Padkafolyóka - íves 40 x 15 x 100 v. 200 120 kg v. 240 kg
FP 50/17/200 Padkafolyóka - tört 50 x 17 x 200 325 kg
FP 50/17/200 Padkafolyóka - íves 50 x17 x 200 325 kg
FP 60/17/200 Padkafolyóka - tört 60 x 17 x 200 375 kg
FP 60/17/200 Padkafolyóka - íves 60 x 17 x 200 395 kg
FP 75/17/200 Padkafolyóka - tört 75 x 17 x 200 495 kg
FP 75/17/200 Padkafolyóka -íves 75  x 17 x 200 515 kg

Megjegyzés:
Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.
Az elemek gépjárművel átjárható és gépjárművel nem átjárható változatban is készülhetnek.

 

FP 40/15/200 Padkafolyóka - íves FP 50/17/200 Padkafolyóka - tört

Keretelemek

Az FK jelű Keretelemek a járműforgalommal terhelt közutak alatti átereszek, hüllő- és kisállat átjárók előregyártott vb. elemeként használhatóak. A szériagyártmányok a fedő takarás függvényében

 1. 0,5 m talajtakarás esetén „C” járműtengely terhelésre,
 2. e fölötti vastagságú talajtakarás esetén „A” tengelyterhelésre alkalmazhatóak.

Igény szerint ettől eltérő, egyedi vasalással tervezett, más tengelyterhelési követelményekre alkalmas keretelemek is rendelhetőek. Az átereszek kettős, ú.n. Ikerkeretelem – jelük FKI – változatban is rendelhetőek.

A keretelemek járatos belső keresztmetszet méretei: 1,0 m; 1,25 m; 1,5 m; 2,0 m, illetve ezek ikresített változatai. A falvastagságok, a teherviselési követelmények függvényében 12-20 cm között változnak. A keretelemekhez előfejek is rendelhetőek. A méretezett vasalással gyártott elemek az MSZ 4798-1:2004 szabvány által meghatározott minőségű betonból, az alkalmazás környezet kitéti osztályainak megfelelően kialakított receptúrával készülnek.

 

Megnevezés Gyártott méretek
(h x sz x m, cm-ben)
Súly
FK 100/100/15 Keretelem 100 x 130 x 130 1650 kg
FK 125/125/15 Keretelem 100 x 155 x 155 2050 kg
FK 130/130/15 Keretelem 100 x 160 x 160 2150 kg
FK 150/150/15 Keretelem 100 x 180 x 180 2400 kg
FK 200/200/18 Keretelem 100 x 236 x 236 3810 kg
FKI 2 x 130/130/15 Iker-keretelem 100 x 305 x 160 3650 kg
FKI 2 x 150/150/15 Iker-keretelem 100 x 345 x 180 4150 kg
FKI 2 x 200/200/18 Iker-keretelem 100 x 454 x 236 6550 kg

 Keretelemek Visonta